Doelstellingen

De Nederlandse Stichting Shinkage ryu is opgericht in 2009 en heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van de Shinkage ryu, zoals onderwezen in de lijn van Kashima Kiyotaka sensei, Akita Moriji sensei, Matsuoka Yoshitaka sensei, of diens rechtmatige opvolger Kinomoto Miyuki sensei, in de ruimste zin des woords, in Nederland, of in Europees verband op verzoek van Matsuoka sensei. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van (kader-) trainingen, stages, seminars en ontmoetingen, het geven van demonstraties, presentaties en lezingen en het onderhouden van de web site www.shinkageryu.nl. De Stichting werkt nauw samen met haar zusterorganisaties in Japan en Europa.

Kamon

De kamon van de Nederlandse Stichting Shinkage ryu is de daki myoga: twee elkaar en de mi (schat) in het midden omarmende takken van een gemberplant. Deze mon heeft Yushinkan dojo in 2002 van Ishido sensei gekregen. De Japanse gember is zeer taaie, winterharde plant die standvastigheid
symboliseert. Geschreven met andere kanji betekent het woord myoga ook ‘zegeningen van de goden.’ De mon was officieel in gebruik bij de Horike, een kleine Tozama daimyo-familie in Nagano Ken, en de Nabeshima familie uit Saga op Kyushu, bekend uit de Hagakure. De daki myoga zijn tevens geassocieerd met de Yushinkan dojo van Nakayama sensei in Tokyo.

Donateurs

Hoofdonateurs van de de Nederlandse Stichting Shinkage ryu zijn de dojo Yushinkan, Marobashikai en Kodokan. Mocht u of uw bedrijf geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van sponsoring of donateurschap, stuurt u dan alstublieft via e-mail uw contactgegevens naar de de Nederlandse Stichting Shinkage ryu. Het bestuur zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Gegevens

De Stichting Shinkage ryu Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30267259. Het banknummer is NL70RABO0151920389 ten name van Nederlandse Stichting Shinkage ryu te Utrecht.