Kyu- en dangraden

In Nederland neemt de Nederlandse Kendo Renmei (N.K.R.) enkele malen per jaar ikkyu- en danexamens af. Dit gebeurt tijdens de NK, het zomerseminar of in het laatste weekend van augustus. De dojo in den lande worden vrijgelaten extra kyu-examens af te nemen.

Kyu-examens

De de Nederlandse Stichting Shinkage ryu neemt kyu-examens af bij Yushinkan, Marobashikai en Kodokan. Het eerste examen is yonkyu welke men na de kennismakingscursus ontvangt, daarna volgen sankyu en nikyu. Het ikkyu examen wordt landelijk afgenomen door de N.K.R. De exameneisen voor de kyu-examens zijn te vinden in het kenniscentrum (alleen voor Shinkageryu beoefenaars).