Algemeen

Met veel genoegen mogen wij het twaalfde Himawari seminar aankondigen op 27-28 Augustus 2022!

Meer algemene informatie op de Engelstalige website https://www.shinkageryu.nl/en/general-information/

Wij hopen dat ook dit twaalfde Himawari seminar een zeer leerzaam en gezellig evenement wordt!

Het Bestuur van de Nederlandse Stichting Shinkage ryu