Iaido en Kenjutsu

Zoals in het moderne budo vaak wordt gezegd dat kendo en iaido twee vleugels van dezelfde vogel zijn en daarom samen beoefend moeten worden, wordt binnen de (Yagyu) Shinkage ryu de opvatting gehuldigd dat kenjutsu en iai onlosmakelijk bij elkaar horen. Het kenjutsu bestaat uit een aantal series voor twee personen en wordt uitgevoerd met de fukuro shinai. Shinkage ryu iaido geeft 35 technieken te zien. Er is geen vaste volgorde, hoewel junnuki wordt beschouwd als de eerste, meest fundamentele waza en ittoryodan als de laatste, alomvattende. Van de meeste waza bestaan uiteraard meerdere varianten.

Suwari waza

Tot de belangrijkste basistechnieken uit de zittende reeks behoren junnuki, hirakinuki, hikimi, mune no katana, yokogumo, tsure-ashi en makigiri. Vrijwel alle namen gaan terug op het oorspronkelijke curriculum van de Yagyu-familie. De technieken variƫren vooral wat betreft de ma-ai (afstand) tot de tegenstander alvorens tot tegenactie wordt overgegaan.

Tachi waza

De belangrijkste basistechnieken uit de staande reeks zijn uchidome, sagarifuji en zengo no teki. Ook hier gaan de meeste namen terug op het oorspronkelijke curriculum van de Yagyu-familie. Kenmerkend zijn de brede, lage standen, de marobashitechniek en de grote diagonale snedes.